Работодатели скочиха срещу наредба за ВЕИ-енергията

17:26, 30 юни 15 / Общество 25 130 Topnovini
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) възрази с отворено писмо срещу готвената Наредба за разходите за енергия от възобновяеми източници. В писомото се посочва, че е недопустимо налагането на дискриминационни ограничения и непрозрачни механизми, каквито според тях наредбата предвижда.

Според асоциацията тя трябва да бъде незабавно преработена, защото „електроуязвимите индустрии“ трябва да получат намаление на текущата цена на електроенергията, а не по-малко увеличение.

Публикуваме цялото писмо без редакторска намеса:

Асоциация на индустриалния капитал в България проведе сред членовете си обсъждане на предложените текстове на проект за Наредба за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници (по-нататък накратко наричана „Наредбата”), обобщение на което е това наше официално становище. Съвместно с останалите национално представени работодателски организации в България, ние подкрепихме в т.3 от Рамковото предложение от 24.06.2015г. следния текст:

Изготвяне, утвърждаване и нотифициране на Наредбата за подпомагане на засегнатите индустрии - разработена в пълно съответствие с Насоките на ЕК - без ограничения. Насоките на ЕК са придружени с огромен по обем качествена информация, анализ и изводи за Оценка на въздействието. Това е право и възможност по закон.

Недопустимо е налагането на дискриминационни ограничения, непрозрачни механизми (в т.ч. чрез критерии за допустимост, които създават и корупционни предпоставки). С Наредбата „електроуязвимите индустрии“ трябва да получат намаление на текущата цена, а не по-малко увеличение.

Рамковото предложение бе представено на вниманието Ви при срещата в кабинета на министър-председателя на 24-ти юни в писмен вид. В подкрепа на гореизложеното и на основание т.187 във връзка с т.92 от Насоки относно държавната помощ за опазване на околната среда и за енергетика за периода 2014-2020г. на ЕК (2014/С 200/01) (по-нататък накратко наричана „Насоките на ЕК”), настояваме да отпадат от Наредбата: - текста на чл.3, ал.2, т.4; - текста на чл.4, ал.3; - изразът „над 30 ГВтч” в чл.4, ал1; - изразът „над 30 ГВтч” в чл.4, ал2; - изразът „над 30 ГВтч” в чл.4, ал4.

Следва да се преразгледа допустимостта на предприятията за подпомагане в съответствие с т.186 от Насоките на ЕК, а именно:

В допълнение, въз основа на факта, че някои сектори могат да бъдат разнородни по отношение на интензивността на електроенергията, държава членка може да включи определено предприятие в своята национална схема за предоставяне на намаления от разходи, произтичащи от подкрепа за възобновяема енергия, ако предприятието има интензивност на електроенергията от поне 20 % и принадлежи към сектор с интензивност на търговията от най-малко 4 % на равнището на Съюза, дори ако не е част от сектор, изброени в приложение 3 (това е приложение 1 на проекта за Наредбата). 

Следва в Наредбата да се разработи и предложи механизъм за последващ мониторинг, за да се гарантира възстановяването на надплатените помощи – в съответствие с т.192 от Насоките на ЕК. Намираме за неуместно като администратор на предоставяните помощи, респективно и като координатор на дейностите по изпълнение на Наредбата да бъде Министерство на енергетиката поради липса на административен капацитет – нужни са оценка и контрол над икономически показатели и финансови отчети – нещо, което не е в компетентността на въпросното министерство. Вероятно е удачно този ангажимент да се изисква от Министерство на икономиката.

Накрая, но не и по значение, в преходните и заключителни разпоредби на Наредбата – съгласно параграф 3 (впрочем, липсва параграф 1?!?) срокът за реално действие на текстовете на Наредбата и компенсационния механизъм за предприятията, получатели на помощта, са изключително неясни, а в известен смисъл и при определени хипотези – дори противоречиви! Очевидно текстовете трябва да се преработят и конкретизират. 

Предвид гореизложеното, като отговорна организация на български работодатели считаме, че проекта за Наредба е незадоволителен и неприемлив, като настояваме категорично за съществено преработване в съответствие с Насоките на ЕК. 

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.

Най-нови Най-четени Най-коментирани