Нараства броят на водените на отчет в детските педагогически стаи в област Русе

15:00, 29 апр 16 / Общество 25 254 Topnovini
1
310 са малолетните и непълнолетните водени на отчет в детските педагогически стаи (ДПС) в област Русе през 2015 г., съобщават от Националния статистически институт (НСИ). В сравнение с 2014 г. броят им нараства с 0.6%.

Общо 53 са малолетните между 8 и 13 години, водени на отчет в ДПС през годината. Непълнолетните пък (от 14 до 17 години) са 257, или 82.9%.

Коефициентът на водените на отчет в ДПС деца в област Русе през 2015 г. е 1 691 на 100 хил. души на възраст 8 - 17 години и бележи ръст спрямо предходната година – 1 683. Той остава по-висок от регистрирания среден за страната – 1 503 на 100 хил.

Броят на малолетните и непълнолетните, заведени на отчет в ДПС в област Русе за първи път през 2015 г. е 98, като момчетата са 67, а момичетата – 31. В сравнение с 2014 г. този брой нараства с 15 хлапета.

Сред водените на отчет в детските педагогически стаи в областта през 2015 г. в неблагоприятна среда (криминогенна семейна или приятелска среда) са живели 92 малолетни и непълнолетни. Спрямо предходната година делът им нараства с 3.4 процента.

Учащи са били 88 малолетни и непълнолетни, а неучащи общо 31, от които 4 малолетни и 27 между 14 и 17 години.

През 2015 г. са снети от отчет в ДПС общо 95 лица, от които 85 поради навършване на пълнолетие. Останалите са водени на отчет в продължение на 2 години и ако през тях не са извършили нова простъпка, биват снемани от отчет.

Децата, преминали през ДПС за извършени от тях противообществени прояви през 2015 г. са 134. Непълнолетните са 81. Момчетата на възраст 8 - 17 години, извършители на противообществени прояви са 80. В сравнение с 2014 г. броят им нараства с 14.5%. С 18.2% нараства спрямо предходната година относителният дял на малолетните извършители.

Най-голям е броят на децата, преминали през ДПС за „бягство от дома” - 57. През 2014 г. те са били 50. Следват регистрираните за „скитничество“ - 14 и за „употреба на наркотични вещества“ – 10.

През 2015 г. малките извършители на престъпления в област Русе е 109 или с 15 повече спрямо предходната година. От тях 90 са момчета, а 19 – момичета. В сравнение с 2014 г. броят на момчетата, извършители на престъпления, нараства с 11.1%, а този на момичетата - с 46.2%. 80.7% от водените на отчет в ДПС за извършени от тях престъпления през 2015 г. са непълнолетни.

Най-много са извършителите на кражби. Те са 60 през 2015 г. През 2014 г. са били 61. 73.3% от всички извършители на кражби през 2015 г. са непълнолетни. Преобладават кражбите от магазини или други търговски обекти – 23 при 34 за предходната година.

Регистрираните за хулиганство са общо 11, от които 10 са момчета. През 2014 г. за същото през ДПС са преминали 3 деца – всички момчета. Общо 13 са били регистрирани за унищожаване и повреждане на имущество – 3 малолетни и 10 непълнолетни момчета. 

През 2015 г. местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) на територията на област Русе са образували общо 126 възпитателни дела, от които 29 са за извършени противообществени прояви.

9 от тях са за „бягство от дома”. 94 възпитателни дела са образувани за извършени престъпления, като преобладават делата за кражби – общо 52, от които 18 са за кражби от магазини и други търговски обекти.

В рамките на годината са решени общо 117 дела, като 81 от тях, или 69.2%, са за извършени престъпления от лица на възраст 8 - 17 години. Възпитателните дела, решени в срок до 1 месец, са 66.

През 2015 г. местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в област Русе са наложили общо 200 възпитателни мерки за 161 случая на извършени престъпления, противообществени прояви и административни нарушения. Преобладават наложените възпитателни мерки за извършени престъпления – 146, или 73% от общия брой на случаите.

Най-често са били налагани възпитателните мерки „предупреждение”, „поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател” и „поставяне под възпитателен надзор на родители или на лица, които ги заместват, за полагане на засилени грижи”. През 2015 г. обществените възпитатели са работили активно с 300 малолетни и непълнолетни, като 70% от децата са на възраст 14 - 17 години. През консултативните кабинети през годината са преминали 134 деца – 78 момчета и 56 момичета.

Почти половината от наказаните през 2015 г. живеят с двамата си родители. Само с единия си родител живеят около33%. В домове за деца, лишени от родителски грижи, живеят 5.6%. През 2014 г. относителният дял на лицата, живели в домове, е бил с 4.6 процентни пункта по-висок. 

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.

Най-нови Най-четени Най-коментирани