Електронни досиета за учениците и преименуване на училищата от есента

17:48, 31 май 16 25 356 Topnovini
1
Учениците и децата в предучилищна възраст ще имат електронни досиета или т.нар. лични образователни дела от новата учебна година. В тях ще се отразява цялата информация за процеса и резултатите на обучението на всеки ученик, както и подкрепата за личностното развитие, постиженията, наложените и отменените наказания, издадените документи, съобщиха от Министерството на образованието и науката (МОН).

В ученическата книжка вече няма да има „забележки“, а „отзиви и информация“, които ще мотивират учениците в учебния процес. Учителите пък ще въвеждат данните за учениците в електронен дневник след въвеждането на националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование.

Промените са заложени в проекта за държавен стандарт за образователните институции. Той предвижда и преименуване на училищата и детските градини още тази есен. Средното общообразователно училище (СОУ) вече ще се изписва средно училище (СУ). Езиковите гимназии (ЕГ), математическите и природо-математическите гимназии (МГ и ПМГ) стават профилирани гимназии (ПГ). Това ще доведе до промяна и на училищния печат, банковите сметки на учебните заведения и трудовите договори на учителите. Наименованията на основните училища остават непроменени.

Училищата на бъдещето ще бъдат иновативни. Едно такова училище ще трябва да докаже, че има възможност да повиши качеството на образованието като разработва и въвежда иновативни елементи в организацията и съдържанието на обучението, да организира по нов начин управлението, обучението и образователната среда, да използва нови методи на преподаване, да разработва по нов начин учебното съдържание, програмите и плановете.

Училищната програма за иновация може например да включва електронни продукти за развитие на речта, упражнения и игри за стимулиране на положителни емоции, изнасяне на уроците извън училището, промяна на учебното време, организиране на часовете в блокове по 100 минути за изобразителното изкуство.

МОН ще приема проектите за иновативните училища до 31 януари 2017 г. Те ще бъдат разглеждани от Комисия за иновативните училища с участието на психолози, социолози, педагогически специалисти, представители на научната общност, лица с доказан опит при създаване и приложение на иновации в областта на образованието, науката и технологиите.

Учебното заведение може да бъде отписано от списъка на иновативните училища, ако при извършването на мониторинг на иновативната дейност има несъответствия между целите на проектите и постигнатите резултати, не се спазват стандартите, използват се верски убеждения и нетолерантност или 2/3 от родителите, директора, педагогическия или обществения съвет в училището се мотивират писмено за премахването му от списъка.

Училищата с национално значение ще бъдат тези, които дългосрочно изпълняват национална задача, възложена със заповед на министъра на образованието и науката, както и училища, в които се обучават ученици от много области. Национална задача е тази, чието изпълнение е с трайно значение за обществено-икономическия живот в поне 15 области в страната и за изпълнението на която е осигурено целево финансиране от държавния бюджет, обясняват от МОН.

Около 1325 училища в страната, в които се преподава до осми клас, ще имат възможност да станат обединени. Решението ще бъде взето от общинските съвети до края на месец май 2017 г. Тези училища ще бъдат от първи до десети клас и ще се разкриват в малките населени места. Основните училища пък ще бъдат до седми, а не както до сега до осми клас.

Промяна ще има и при частните училища и детските градини, които от 2017/2018 г. ще получават държавно финансиране. Те ще трябва да се преригистрират по Търговския закон.

Междувременно МОН обявява на 2 юни конкурси за директори на 153 държавни и общински училища в страната, тъй като досегашните се пенсионират тази година. Конкурсите в София-град ще бъдат за 10 държавни училища, в Плевен – за 4, в Пазарджик – за 3, а във Варна, Добрич, Ловеч, Разград и Шумен - за 2. Ще се търсят директори и за държавни училища в Бургас, Велико Търново, Враца, Кърджали, София-област, Търговище и Хасково. 114 общински училища също ще се управляват от нови директори. В София-град свободните места са 24, а в областите Ловеч, Стара Загора и Търговище няма свободни места.

Новоназначените директори трябва да стъпят в длъжност преди 1 август, когато влиза в сила Закона за предучилищното и училищното образование.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.

Най-нови Най-четени Най-коментирани