Обсъдиха бъдещите ВИК проекти за Област Русе

18:37, 31 май 16 / Икономика 25 171 Topnovini
1
Днес, 31.05.2016 г., в Зала 1 на Областна администрация – Русе се проведе работна среща между кметовете на общини и представителите на консорциума „Уотър дизайн – Българска консултантска организация“ за обсъждане изготвянето на регионалните прединвестиционни проучвания за обособените територии, обслужвани от ВиК операторите за областите Русе, Варна, Добрич и Силистра. За срещата съобщава прес центърът на Областна администрация - Русе.

Модератор на разговора беше доц. д-р Стефко Бурджиев – областен управител на Област Русе. Той приветства присъстващите, като изказа добрите си намерения и плодотворни очаквания от бъдещата съвместна работа за ефективното инвестиционно развитие на ВиК инфраструктурата в Русенска област. 

На срещата присъстваха още заместник областният управител на Област Русе – Валентин Колев, и инж. Сава Савов – управител на „ВиК“ ООД Русе. 

Експертният екип от Българска консултантска организация запозна аудиторията с основните дейности по сключения договор, който е планиран в три фази:

Първа фаза касае събиране и анализ на данни за съществуващата ситуация във ВиК системите. Втора фаза е обвързана с изработването на регионалните прединвестиционни проучвания (РПИП) и апликационни форми (АФ) за кандидатстване за европейско финансиране и комплексни проекти (КП) за инвестиционно намерение за агломерации над 10 000 еквивалентни жители.  На фаза три от договора се очаква изготвянето на прединвестиционно проучване (ПИП) за агломерациите под 10 000 еквивалентни жители за мерките извън обхвата на финансовия контрол за европейско финансиране. 

В допълнение, подчертана беше важността на качественото провеждане на процеса на ПИП, което ще е основа за реализиране на проекти за агломерациите с население над 10 000 еквивалентни жители, така и за общините с население между 2 000 и 10 000 еквиваленти жители. В тази връзка беше изяснено, че прилагането на интегрирания подход ще осигури възможности за инвестиране и в по-малките общини, за да може да се постигне целта на проекта като цяло. 

Представен беше и графикът за изпълнение на отделните фази, а именно: в срок до 30 ноември 2016 г. да бъде финализиран анализа по Фаза 1. Фаза 2 ще се осъществи на три етапа: първи етап приключва на 31.03.2017 г. с изготвянето на РПИП, последвано от изготвянето на АФ до 30.09.2017 г. и КП до 31.01.2018 г. Трета фаза приключва на 30.06.2018 г. с изготвянето на ПИП. Едва след приключване на крайната фаза може да се очаква реалното започване на изграждането на проектираните ВиК съоръжения.

Под формата на диалог с цел получаване на адекватна обратна връзка и разяснения по изготвената от консорциума анкетна карта за акумулиране на информация, необходима за анализа от Фаза 1, продължиха разговорите в залата. 

Стана ясно, че заложеният от консорциума подход на работа ще бъде регионален и интегриран с визия крайният резултат да предложи цялостно регионално решение на проблемите във ВиК сектора на обособената територия на ВиК оператора в Област Русе. 

Проведената среща беше с опознавателен характер и с основна цел конкретизиране на необходимите първоначални данни за анализ. Потвърдено беше решението през следващата седмица да се проведат срещи във всяка една от общините в Русенска област, за да може да бъдат конкретизирани и детайлизирани техните проблеми.    Възложител по договорите за изработване на регионалните прединвестиционни проучвания (РПИП) във ВиК сектора е Министерството на регионалното развитие и благоустройството, а изпълнител за обособените територии, обслужвани от ВиК операторите за областите Русе, Варна, Добрич и Силистра е ДЗЗД „Уотър дизайн – Българска консултантска организация“. Договорът между МРРБ и консорциума е подписан на 31.03.2016 г. 

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.

Най-нови Най-четени Най-коментирани