ЕС засилва сътрудничеството в борбата срещу тежката престъпност, прането на пари и финансирането на тероризма

17:45, 06 юни 18 / Политика 25 175 Topnovini
1

Евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев стана докладчик на Европейския парламент относно предоставянето на своевременен достъп до финансова информация на правоприлагащите органи, необходима за разследване на тежки престъпления. Това е част от новия пакет от мерки, представен от Европейската комисия през април, чиято цел е да подпомогне достъпа до информация и сътрудничеството между Звената за финансово разузнаване и компетентните органи в борбата срещу тежките престъпления, включително прането на пари и финансирането на тероризъм.

В своето предложение Европейската комисия цели да даде пряк достъп на правоприлагащите органи и на службите за възстановяване на активи до информация за банкови сметки, съдържаща се в централизираните банкови регистри на национално ниво. Това ще даде възможност на органите да установят в кои банки дадено заподозряно лице има сметки. Предвидени са гаранции за защита на данните, съгласно които служителите на правоприлагащите органи ще имат достъп единствено до ограничена информация за самоличността на титуляра на банковата сметка и само в специфични случаи на тежки престъпления или тероризъм.
Друга цел на директивата е да подобри сътрудничеството между националните правоприлагащи органи и националното Звено за финансово разузнаване, както и между Звената за финансово разузнаване на държавите-членки. Това включва възможност за правоприлагащите органи да искат финансова информация или анализ от Звеното за финансово разузнаване, в това число и данни за финансови операции, както и възможност Звената за финансово разузнаване да отправят искания за информация, свързана с правоприлагането, до съответните компетентни национални органи. Гарантира се и обменът на финансова информация и анализ между Звената за финансово разузнаване на различните държави-членки с цел превенция и борба срещу прането на пари и финансирането на тероризъм, както и при разследвания на тежки престъпления.

Предложението за директива допълва вече приетата от европейските институции Пета директива за борба срещу прането на пари и финансирането на тероризма, която съдържа разпоредби, свързани с обмена на информация и предоставянето на достъп, но с по-общата цел превенция, а не в конкретните случаи на наказателни разследвания и производства.
Предложението за директива за установяване на правила, с които се улеснява използването на финансова и друга информация за предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на определени престъпления тепърва започва да се разглежда в Европейския парламент, но целта е да бъде постигнато съгласие между европейските институции до април 2019 гoдина.

 

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.

Най-нови Най-четени Най-коментирани