Излишъкът в бюджета за първото полугодие е 3,2 млн. лв.

15:15, 13 авг 19 / Икономика 25 1084 Topnovini

Излишъкът в бюджета за първото полугодие е 3,2 млн. лв. (2,8% от прогнозния БВП), съобщиха от правителствената информационна служба. Той се формира от  превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 3 108 млн. лв. и по европейските средства в размер на 116,9 млн. лева.

Постъпилите приходи и помощи по Консолидираната финансова програма към юни 2019 г. са в размер на 22,2 млрд. лв. или 50,8 % от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните и неданъчните приходи нарастват с 2,6 млрд. лв. (14,2 %), а постъпленията от помощи (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) нарастват с 453 млн. лева.

Общата сума на данъчните постъпления, включително приходите от осигурителни вноски, възлиза на 17,6 млрд. лв., което представлява 51,2 % от планираните за годината данъчни приходи.

Приходите от преки данъци са в размер на 3,3 млрд. лв. или 50,8 % от предвидените в разчетите за годината.

Приходите от косвени данъци са в размер на 8, 5 млрд. лв., което е 51,9 % от разчетите за годината. Постъпленията от ДДС са в размер на 5,5 млрд. лв. или 51,2% от планираните. Приходите от акцизи възлизат на 2,8 млрд. лв. (53,4% от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 114,8 млн. лв. или 48,4 % от годишните разчети.

Постъпленията от други данъци са в размер на 708,1 млн. лв. или 60,5 % изпълнение на годишните разчети.

Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 5,1 млрд. лв., което представлява 49,2% от разчетените за годината. Съпоставено със същия период на предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 11,5 на сто.

Неданъчните приходи са в размер на 3,4 млрд. лв., което представлява 52,0% от годишните разчети.

Приходите от помощи са в размер на близо 1,2 млрд. лева.

Разходите по КФП (включително вноската на Република България в бюджета на ЕС) към юни 2019 г. възлизат на малко над 19 млрд. лв., което е 42,9 % от годишните разчети.

Видно е, че усвояването на разходите изостава спрямо изпълнението на приходите, което е и причината за формирането на превишение на приходите над разходите за периода. През втората половина на годината ще се приложи планираното индексиране на пенсиите, което е заложено в годишния разчет. Освен това голяма част от планираните за годината капиталови разходи се извършват през втората половина на годината, поради строителния сезон и други фактори.

Съпоставено със същия период на предходната година разходите по КФП нарастват номинално с 8,9%, което основно се дължи на по-високия размер на разходите за персонал (увеличение с 10 на сто на средствата за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски на заетите в бюджетния сектор и поредната стъпка на увеличение на възнагражденията в сектор „Образование“), по-високи социални и здравноосигурителни плащания, увеличение на разходите за субсидии и други.

Нелихвените разходи са в размер на 17,9 млрд. лв., което представлява 42,4% от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към юни 2019 г. са в размер на 16,4 млрд. лв., капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на близо 1,5 млрд. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 13,7 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 413,1 млн. лв. или 61,7 % от планираните за 2019 година.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.06.2019 г. от централния бюджет, възлиза на 717,5 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Размерът на фискалния резерв към 30 юни е 11,7 млрд. лв., в това число 11,3 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,4 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Добави коментар

Моля попълнете вашето име.
Top Novini logo Моля изчакайте, вашият коментар се публикува
Send successful Вашия коментар беше успешно пуликуван!