Вълчев обясни, че това, което са направили учителите е било правилно и добави, че учителите могат да противодействат само като говорят с родителите. Те са освободили децата и са успокоили родителите.