Стопили сме се с 50 хил. души през 2018 г.

11:37, 05 ное 19 / Общество 25 1163 Шрифт:
Василена Йорданова

По данни на НСИ към 31 декември 2018 г. населението на България е 7 000 039 души, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2017 г. населението на страната намалява с 49 995 души, или с 0.7%. Това показват данните от отчета по изпълнението на актуализираната Национална стратегия за демографско развитие за 2018 г.

През 2018 г. населението се е увеличило в деветнадесет държави-членки на ЕС и е намаляло в девет. Най-голямо относително увеличение се наблюдава в Малта, Люксембург, Ирландия, Кипър, Швеция, Словения, Белгия, Испания, Холандия и Великобритания. За разлика от тях, най-голямо намаление има в Латвия, следвана от България и Хърватия, Румъния и Литва. Като цяло, през 2018 г. населението на ЕС се е увеличило с 1.1 милиона души (+2.1‰).

Подобно на предходните години, намалението на населението у нас се дължи главно на отрицателен естествен прираст, а не на външна миграция - в резултат на отрицателния естествения прираст населението намалява с 46 329  души, а в резултат на  механичния прираст (нетното салдо от външната миграция) с още 3 666 души.

През 2018 г. всички области в страната имат отрицателен естествен прираст. С най-малки по стойности коефициенти на отрицателен естествен прираст са областите София (столица) (-1.9‰) и Сливен (-3.6‰). С най-голямо намаление на населението е област Видин, следвана от областите Монтана и Кюстендил.

Най-значимата демографска тенденция в развитието на населението е процесът на застаряване. В края на 2018 г. лицата на 65 и повече навършени години са 1 493 119, или 21.3% от населението на страната. В сравнение с 2017 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.3 процентни пункта, а спрямо 2001 г. с 4.1 процентни пункта. Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 24.8%, а на мъжете – 17.7%.

Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 40.4 години през 2001 г. нараства на 41.2 години през 2005 г. и достига 43.8 години в края на 2018 година.

Средната продължителност на живота за страната остава непроменена - 74.8. Средната продължителност на живота при мъжете е 71.4 години, докато при жените е със 7.0 години по-висока – 78.4 години. Средната продължителност е с 2.9 години по-висока за населението в градовете (75.7 години), отколкото за населението в селата (72.8 години).

Населението в трудоспособна възраст към края на 2018 г. е 4,2 млн. души, или 60.0% от населението на страната, като мъжете са 2,2млн., а жените – 2 млн. През 2018 г. броят на трудоспособното население намалява с почти 48 хил. души, или с 1.1%, спрямо предходната година. 1,7млн. души (24.8%)  са над трудоспособна възраст, а  малко над 1 млн. (15.2%) са под трудоспособна възраст. На всяко лице под 15 и над 65 години се падат по-малко от две лица в активна възраст. Съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст и броя на излизащите от трудоспособна възраст показва, че всеки 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст са замествани от 66 влизащи в трудоспособна възраст. За сравнение, през 2001 г. 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 124 млади хора. 

Неравномерно е разпределението на населението в страната - в градовете живеят близо 5,2 млн. души, или 73.7%, а в селата – 1,8 млн. души, или 26.3% от населението на страната.

Равнището на общата смъртност на населението в България е най-високо сред държавите членки на ЕС. С най-ниска смъртност са Ирландия - 6.3‰, Кипър - 7.0‰, и Люксембург - 7.1‰. Освен в България значително по-висока от средната за ЕС-28 е стойността на този показател само в Латвия - 14.8‰, и Литва - 14.2‰.

С най-висока смъртност в страната са областите Видин - 23.2‰, Монтана - 21.7‰ и Кюстендил - 20.3‰. В седем области смъртността е по-ниска от общата за страната, като най-ниска е в София (столица) - 11.7‰.

Като най-положителна демографска тенденция може да се отбележи значителното намаляване на детската смъртност през последните години. През 2018 г. в страната са починали 358 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност е 5.8‰. Това е най-ниската регистрирана в страната стойност. През 2001 г. коефициентът на детска смъртност е бил 14.4‰, през 2005 г. – 10.4‰, а през 2017 г. –6.4‰.

Добави коментар

Моля попълнете вашето име.
Top Novini logo Моля изчакайте, вашият коментар се публикува
Send successful Вашият коментар беше успешно публикуван.

Реклама