Ремонтираха сградите на центровете за обществена подкрепа и за деца с увреждания в Силистра

20:15, 17 ное 20 / Общество 25 1794 Шрифт:
Галя  Бениету

С пари по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Община Силистра осъществи рехабилитация на два социални центъра – „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ и „Център за обществена подкрепа“, съобщава общината.

Направена е топлоизолация на покрива и стените, подменени са дограмите, създадена е достъпна архитектурна среда за хора с увреждания, изграден е площадков газопровод към Центъра за обществена подкрепа. Помещенията са преоборудвани, така че да отговарят на изискванията за пълноценно функциониране на социалните услуги и осигуряване на подходяща среда и уют за децата и техните семейства.

Дейностите са осъществени в рамките на проект „Осигуряване на ефективна инфраструктура за подкрепа на процеса за деинституционализация на грижите за деца – Силистра“, по Договор № BG16RFOP001-5.001-0039-С02 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, по Приоритетна оc 5 „Регионална социална инфраструктура“.

Общата стойност на проекта е 1 276 486.00 лв., съфинансиране от ЕФРР - 1 085 013.10 лв и национално съфинансиране - 191 472.90 лв.

Главната цел на проекта е да се осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги за деца и младежи, включително за децата с увреждания и с тежки множествени увреждания, и осигуряване на достъп до социални услуги, предават от Община Силистра.

Дневният център за деца и младежи с увреждания е разположен в сградата на бившата детска градина „Ян Бибиян – 2“ и разполага с 60 места за дневна грижа и 120 места за консултантски услуги. В центъра се създават условия, осигуряващи качество на живот на децата в среда близка до семейната. Пространството е организирано по начин, който осигурява, от една страна, безопасността на децата, а от друга страна, стимулира тяхната активност и развитието им. Обзавеждането осигурява комфорт, максимално близък до домашни условия, като същевременно се осигурява лесно преминаване на децата със затруднена мобилност или сензорни увреждания.

Снимки: Община Силистра

Центровете за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания и деца с тежки увреждания представляват териториално и функционално обособени самостоятелни обекти за деца с увреждания на възраст до 18 години, които имат потребност от постоянни медицински грижи. В центровете се осигурява дневна и почасова форма на социална услуга в общността, в която децата получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за личностно съзряване, и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот, и се създават условия и нагласи на децата за равнопоставено участие в живота на местната общност.

Центърът за обществена подкрепа се намира в бившия Дом за деца, лишени от родителска грижа, и е с капацитет 100 места, плюс 4 места за спешно настаняване. Центърът е форма на социална услуга, в която се извършват дейности, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието, отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца в резидентна грижа.

Добави коментар

Моля попълнете вашето име.
Top Novini logo Моля изчакайте, вашият коментар се публикува
Send successful Вашият коментар беше успешно публикуван.

Реклама